Największa baza firm weselnych - ZorganizujWesele.pl

RODO - Ochrona danych

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych partnerów Zorganizujwesele.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Portal Zorganizujwesele.pl, z siedzibą w 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87C, którego przedstawicielem jest Przemysław Sobolewski – ul. Strzelców Bytomskich 87c, 41-914 Bytom. Nasze dane są gromadzone i przechowywane przez operatora hostingowego ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., funkcjonującego pod adresem www.mydevil.net;
 2. Właścicielem Portalu Zorganizujwesele.pl jest firma PROGRESSIO Marta Kosińska, z siedzibą w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 87c, kod pocztowy: 41-914, NIP:6452476520, REGON:362721673, reprezentowaną przez: Marta Kosińska – Właściciel – nasz portal jest własnością firmy PROGRESSIO;
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Portal Zorganizujwesele.pl jest Przemysław Sobolewski [przemyslaw.sobolewski@zorganizujwesele.pl] – ta osoba zapewnia, że dane osobowe które zostaną nam przekazane będą właściwie zabezpieczone;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 6 ust. 1 b. w celu wypełnienia warunków umowy – Twoje dane osobowe będą są nam potrzebne w celu wykonania zawartej między nami umowy;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą klienci Portalu Zorganizujwesele.pl zainteresowani świadczeniem przez Panią/Pana na ich rzecz usług – wszelkie dane dostępne dla klienta mają na celu umożliwienie mu tylko i wyłącznie kontaktu z firmą, której usługami się interesuje;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim – przekazujemy tylko te dane które potrzebne są do zawarcia umowy, nie sprzedamy ich innym firmom na przykład do reklamy;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług reklamowych, a także po jej zakończeniu w celach audytowych, tworzenia kopii zapasowych lub/i archiwizacyjnych – po usunięciu konta z naszego portalu dane nie będą widoczne dla klientów, dostęp do nich będą miału tylko upoważnione przez Portal osoby w celach rozliczeniowych czy sprawdzających lub kontaktowych (fakturowanie, sprawdzanie danych, wysyłka informacji, prace informatyczne, statystyki);
 8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dane osobowe przekazane nam są tylko i wyłącznie własnością osoby której dotyczą, może ona w każdej chwili zrobić z nimi co chce, łącznie z ich usunięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - jeśli pojawi się jakiś problem z danymi osobowymi zawsze możesz kontaktować się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, aczkolwiek prosimy w razie problemów czy wątpliwości, najpierw skontaktować się z nami;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy – jeśli nie dostaniemy twoich danych osobowych nic nie będziemy mogli dla Ciebie zrobić;
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania (wystawianie faktur, wysyłanie email typu newsletter) - system na naszej stronie będzie w sposób automatyczny starał się dopasować dla Ciebie i Twojej oferty najlepsze rozwiązania czy ułatwienia ( czego szukasz, czego potrzebujesz, z czym masz problemy itp);
 12. Upoważnienie Usługodawcy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do świadczenia przez niego usługi prowadzenia Konta Użytkownika, w tym przekazywanie na podany przez Panią/Pana adres poczty elektronicznej informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika – bez twojego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mail itd.) nie będziemy mogli z Tobą współpracować, ponieważ zabrania nam tego prawo;